null

Prace w obrębie ronda gen. A. E. Fieldorfa "Nila"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obecnie prowadzone prace w obrębie ronda gen. A. E. Fieldorfa „Nila” związane są ze zmianą stałej organizacji ruchu i stanowią ostatni etap prac związanych z przebudową al. gen. A. Chruściela „Montera” w celu dostosowania ulicy do obsługi autobusów komunikacji miejskiej. Są wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy projektem stałej organizacji ruchu. Jednym z warunków ZTM przedłużenia linii autobusowej na teren ASzWoj było zapewnienie bezpieczeństwa pieszym poprzez przeniesienie przejścia, znajdującego się przed bramą w miejsce nieograniczające kierowcom pola widoczności zarówno dojścia jak i samego przejścia dla pieszych. Zgodnie z zawartą umową prace związane ze zmianą organizacji ruchu prowadzone będą do 31 maja 2019 r.