null

Praca przedszkoli w lipcu i w sierpniu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Edukacji opublikowało terminarz pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w lipcu i w sierpniu wraz z listem Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy pani Renaty Kaznowskiej do rodziców przedszkolaków. Link do komunikatu: http://edukacja.warszawa.pl/

W lipcu i sierpniu dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole przez ok. 6 tygodni. A przez 2,5 - 3 tygodnie placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców. Terminy przerw w funcjonowaniu przedszkoli z Rembertowa dostępna jest w załączniku.

Placówki zapewnią bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom oraz pracowników przedszkoli i szkół. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego opieka będzie organizowana w ten sposób, by unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi i uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

Załączniki: