null

Poradnik dla pedagogów dotyczący współpracy Policji z placówkami oświatowymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie
"Poradnik dla pedagogów dotyczący współpracy Policji z placówkami oświatowymi" powstał z inicjatywy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Komendą Stołeczną Policji. Kierowany jest przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowych m.st. Warszawy. Autorzy opracowania, w syntetyczny sposób zebrali w nim szereg informacji przydatnych w pracy z młodzieżą, okrślających sposoby i zasady postępowania w przypadkach zaistnienia różnorakich zagrożeń oraz ryzykownych zachowań zaobserwowanych wśród uczniów.

Załączniki: