null

Podziękowania dla mieszkańców za Bezpieczne osiedle

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stołeczny ratusz docenił aktywnych mieszkańców, którzy pracują na rzecz lokalnych społeczności. W Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dniu 16 lutego 2017 r. wręczono dyplomy i podziękowania dla członków Grup Osiedlowych realizujących cele programu „Bezpieczne osiedle".

Program zakłada, że współpraca Policji, straży miejskiej, przedstawicieli ratusza oraz mieszkańców, powinna przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnych społeczności.

- Zleżało mi bardzo na zorganizowaniu tego spotkania, aby Państwu osobiście podziękować za poświęcenie swojego czasu i pracę na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w Państwa dzielnicy – powiedziała na spotkaniu Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Program „Bezpieczne osiedle” jest realizowany dzięki działalności Grup Osiedlowych, w których skład wchodzą:

-  przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy,

- dzielnicowy,

- strażnik miejski – inspektor ds. rejonu,

- członek lokalnej społeczności/przedstawiciel mieszkańców, np. członek rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, organizacji społecznej i instytucji działającej na danym terenie lub inne osoby, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w pracach Grupy.

To mieszkańcy wiedzą najlepiej co im dokucza na osiedlu, ulicy dojazdowej, w otoczeniu szkoły czy przedszkola, lokalnego sklepu. Pracując w Grupach Osiedlowych zgłaszają zdarzenia, które mogą wpływać na brak poczucia bezpieczeństwa sąsiadów.

Ewa Gawor podkreśliła dobrą współpracę z policją. – Dzięki miejskiemu dofinansowaniu na ulice Warszawy wychodzą funkcjonariusze na służby ponadnormatywne. Policjanci kierowani są na patrole do miejsc czy rejonów, które często wskazywane są przez Państwa jako potencjalnie niebezpieczne - dodała Ewa Gawor.

W 2016 r. na terenie m. st. Warszawy działało 127 Grup Osiedlowych, które spotkały się 726 razy i przeprowadziły 867 wizji lokalnych.

Z dzielnicy Rembertów wyróżnia otrzymały: Pani Sylwia Domańska – Przewodnicząca Rady Osiedla Kawęczyn-Wygoda oraz Pani Bożena Kumięga – Przewodnicząca Rady Osiedla Pocisk. Obu Paniom serdecznie gratulujemy.