null

Podstawy prawne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 593;  z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473; z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami
  • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005  r. Nr 180, poz. 1493; z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.;
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992; z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7; z późniejszymi zmianami).

 

Ustawy do pobrania ze strony: http://www.sejm.gov.pl/