null

Plan pracy Rady Seniorów Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PLAN PRACY RADY SENIORÓW DZIELNICY REMBERTÓW m.st. WARSZAWY NA 2016 rok.

TERMIN ZADANIE    INFORMUJE/ORGANIZUJE          UWAGI         
LUTY Projekt ramowego planu pracy Rady Seniorów na lata 2016 – 2018 Janusz Osiński/Przewodniczący Rady Seniorów Omówieni założeń wstępnych
MARZEC
1. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady na lata 2016 - 2018

2. Przyjęcie planu pracy Rady na 2016 rok

3. Ustalenie dyżurów członków Rady

Przewodniczący Rady Seniorów Uchwała nr 5/3/2016
KWIECIEŃ 1. Polityka informacyjna Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

2. Współpraca z mediami z punktu widzenia potrzeb seniorów.

3. Informator dla seniorów zawierający podstawowe informacje przydatne seniorom (z zakresu zdrowia, opieki społecznej, poradnictwa prawnego, kultury, edukacji, praw do zniżek itp.).

4. Koncepcja badań nt. „Senior w rembertowskiej przestrzeni lokalnej”
Przedstawiciel Wydziału Kultury i Promocji,
Przewodniczący Komisji Samorządowej Rady Dzielnicy
Przedstawiciel Wydziału Informatyki
dr Czesław OchenduszkaWypracowanie systemu informowania seniorów o możliwościach zagospodarowania czasu wolnego.


Prezentacja koncepcji i narzędzi badawczych

MAJ
1. Udział seniorów w imprezach kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych organizowanych w Rembertowie

2. Dostępność do bazy kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej

3. Czytelnictwo wśród seniorów

4. Karta Seniora

5. Wybór miejsc i podmiotów przyjaznych seniorom

Przedstawiciel Wydziału Kultury i Promocji, Przedstawiciele Domów Kultury, Przedstawiciel Biblioteki Publicznej, Przedstawiciel Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Sportu i Rekreacji Wnioski przedstawicieli Urzędu Dzielnicy z dotychczasowej działalności
CZERWIEC
1. Polityka mieszkaniowa rembertowskiego samorządu wobec mieszkańców po 60 roku życia

2. Baza mieszkaniowa – lokale socjalne, komunalne.

3. Perspektywy poprawy warunków mieszkaniowych w Rembertowie

Przedstawiciel Wydziału Zasobów Lokalowych  
LIPIEC SIERPIEŃ
Dyżury członków Rady Seniorów wg oddzielnego harmonogramu

Przewodniczący Rady Seniorów  
WRZESIEŃ 1. Rodzaje zagrożeń osób starszych.

2. Edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3. Edukacja z zakresu bezpieczeństwa w sprawach finansowych (oszustwa, wyłudzenia).

4. Bezpłatne poradnictwo prawne dla seniorów.

Przedstawiciel Komisji Bezpieczeństwa Rady
Przedstawiciel Policji i Straży Miejskiej
Przedstawiciel Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Prawnej dla Dzielnicy Rembertów

 
PAŻDZIERNIK
Konferencja naukowa nt.: „Senior w stołecznej przestrzeni lokalnej”. Celem tego spotkania naukowego będzie wymiana doświadczeń, poglądów, teoretycznych koncepcji na temat możliwości kształtowania się nowej i odmiennej świadomości, która odrzuca model starości polegający na odsuwaniu osób starszych od pracy zawodowej i wszelkiej aktywności (edukacyjnej, społecznej i kulturalnej).

dr Czesław Ochenduszka  
LISTOPAD
1. Ocena poziomu opieki zdrowotnej osób starszych w dzielnicy i mieście, propozycje jej doskonalenia na poziomie przychodni i poradni.

2. Dostępność do usług rehabilitacyjnych dla osób starszych.

3. Informowanie osób starszych o akcjach badań profilaktycznych prowadzonych przez placówki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne).

Przewodniczący Rady Seniorów
Przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych ZOZ.

 
GRUDZIEŃ
Podsumowanie pracy Rady Seniorów w 2016 r.

Przewodniczący Rady Seniorów