null

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (ŚOW TPD) przy ulicy Marsa 59 to świetlica środowiskowa udzielająca opieki i wsparcia dzieciom i młodzieży w wieku 7-16 lat oraz ich rodzicom i opiekunom. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00 oraz w wybrane weekendy. Swoim podopiecznym oferuje: pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania, warsztaty tematyczne, warsztaty kulinarne i zdrowego żywienia, zajęcia sportowe i rekreacyjne, wyjścia edukacyjne i kulturalne, wycieczki piesze i autokarowe. Udziela również wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci, w formie konsultacji psychologicznych, pedagogicznych oraz warsztatów z elementami socjoterapii i treningu umiejętności społecznych.

Placówka nie pobiera opłat. Działa dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy oraz sponsorów.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/tpd.rembertow

Zapisy: kierownik Agnieszka Mazińska, rembertow@tpd-maz.org.pl, 501 26 55 24


Placówka Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej ,,Przystań Rembertów” ul. Gen K. Ziemskiego ,,Wachnowskiego” 22 (na terenie Szkoły Podstawowej 376 - od bramki, schodami po lewej stronie).
Projekt ,,Przystań Rembertów” jest adresowany do dzieci w wieku 7-16 lat w ramach prowadzonej przez fundację placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej. Placówka tworzy optymalne możliwości rozwoju i funkcjonowania społecznego, ucząc poprzez zajęcia socjoterapii oraz wsparcia grupowego kluczowych kompetencji społecznych a poprzez pracę wychowawczą realizuje działania alternatywne, czyli poszerza wachlarz form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Poprzez zaangażowanie do projektu rodziców/opiekunów,  wzmacnia ich integrację, kompetencje a także daje szansę na prawidłowe wspieranie dziecka w rozwoju.

Czynna:

  • poniedziałek -15.00-18.00 -wsparcie grupowe z elementami socjoterapii dla młodzieży 12-16 lat
  • wtorek – nieczynne
  • środa - 15.00-18.00 - działania alternatywne - na miejscu i wyjścia (zajęcia teatralne, muzyczne, sportowe, wyjścia do kina, muzeum itp.)
  • czwartek -15.00-18.00 - zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 7-12 lat
  • piątek – 14.00-17.00 - działania alternatywne – na miejscu i wyjścia (zajęcia teatralne, muzyczne, sportowe, wyjścia do kina, muzeum itp.).

Dodatkowo raz w miesiącu odbywają się warsztaty dla rodziców oraz prowadzone są konsultacje wychowawcze.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Zapisy po wcześniejszej konsultacji. Szczegółowe informacje na stronie www.froprzystan.com oraz bezpośrednio pod numerem telefonu 660 798 163.