null

Pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie tunelu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy pismem z dnia 12 stycznia 2016 roku zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka o objęcie patronatu nad pracami przygotowawczymi do budowy tunelu drogowego pod torami PKP w ciągu ul. Marsa i al. gen. A. Chruściela "Montera". Poniżej publikujemy treść niniejszego pisma.