null

Pierwsza pomoc w Rembertowskiej Akademii Seniora

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 25 kwietnia 2016 r. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów zorganizowała szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla słuchaczy  Rembertowskiej Akademii Seniora.

Szkolenie prowadzili funkcjonariusze z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy – Anna Burzak i Agnieszka Kulka.

Blok tematyczny składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej, seniorzy uzyskali informację jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia życia, m.in. omówiono sposób postępowania z osobą poszkodowaną w wyniku udaru, omdlenia czy zawału serca oraz jak prowadzić resuscytację oddechowo-krążeniową, gdzie dzwonić po pomoc i jakie informacje przekazać odpowiednim służbom ratunkowym.

W drugiej części koordynatorzy ds. Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy zaprezentowali na fantomie praktyczne sposoby postępowania z osobą poszkodowaną, tj; sprawdzenie oddechu, prawidłowe ułożenia osoby poszkodowanej oraz prowadzenie reanimacji.

Szkolenie spotkało się z ogromnym entuzjazmem słuchaczy (w liczbie ok. 60 osób), którzy zadawali pytania i angażowali się w tematykę wykładu. Zaproponowano seniorom poszerzenie nabytej wiedzy oraz praktyczne przećwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy podczas warsztatów, które dla osób chętnych będą organizowane w późniejszym terminie.

Na zakończenie spotkania Kierownik Zespołu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przekazał słuchaczom instrukcję postepowania podczas udzielania pierwszej pomocy w formie zakładki do książek.