null

Otwarte hale, sale, baseny, boiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Program „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem programu jest także przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, uczestnictwa w sporcie oraz do odbioru widowiska sportowego (kultura aktywnego dopingu), a także przygotowania do życia w zintegrowanej społeczności. Program zakłada również, kształtowanie w młodym społeczeństwie nawyków zdrowego stylu życia, poprzez promowanie zdrowia oraz wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy czy otyłości wśród dzieci i młodzieży.


Dodatkowe zajęcia w ramach Programu „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" realizowane są na terenie obiektów przyszkolnych:

  • jako nadobowiązkowe zajęcia sportowo - rekreacyjne, odbywające się w obiektach sportowych szkoły z wykorzystaniem szkolnego sprzętu rekreacyjno - sportowego,
  • udział w zajęciach jest dobrowolny i nieodpłatny dla wszystkich dzieci i młodzieży szkolnej,
  • zajęcia realizowane będą od poniedziałku do piątku (dopuszcza się prowadzenie zajęć w soboty) z proponowanych dyscyplin z podziałem na grupy docelowe - podział ze względu na wiek, sprawność ruchową, umiejętności,
  • program nie zakłada zasad sportowej rywalizacji, ale równy dostęp dla wszystkich zainteresowanych dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie zajęć - instruktorzy lub trenerzy z pełnymi uprawnieniami.