null

Otrzymaliśmy certyfikat "Samorząd Przyjazny Rodzinie"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzielnica Rembertów m. st. Warszawy otrzymała Certyfikat "Samorząd Przyjazny Rodzinie" potwierdzający aktywne zaangażowanie w Ogólnopolską Kampanię "Postaw na rodzinę!" 2018.

Kampania „Postaw na rodzinę” jest realizowana przez naszą Dzielnicę od kilku lat. Kampania proponuje pozytywną profilaktykę, bez pouczania i moralizatorstwa, za to z odwołaniem do najważniejszej wartości w życiu każdego z nas - rodziny. Treści proponowane w kampanii oparte są na strategii rozwijania umiejętności wychowawczych, jednej z najskuteczniejszych. Według specjalistów nie ma lepszego sposobu na skuteczną profilaktykę niż inwestowanie w relacje rodzinne.

W realizacji kampanii biorą udział wszystkie rembertowskie instytucje: szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, Rady Osiedli, parafie.

W 2018 roku ze środków które pochodzą z opłat za zezwolenia na podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych, z których część jest przeznaczona na profilaktykę uzależnień, sfinansowaliśmy wiele przedsięwzięć skierowanych do rodzin, m.in.:

• Zorganizowane zajęcia popołudniowe dla dzieci wymagających wsparcia w 3 miejscach (ul. Dwóch Mieczy 22, ul. Ziemskiego 22, ul. Marsa 59). Główne zadania: pomoc w nauce, dożywianie, rozwijanie zainteresowań, zajęcia socjoterapeutyczne itd.

• Program ”Przystań Rembertów”, ul. Ziemskiego 22. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 10-13 lat; warsztaty umiejętności społecznych (profilaktyka selektywna) – młodzież w wieku 14-18 lat ze specyficznymi trudnościami wieku rozwojowego; grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów ww. zajęć.

• Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

• „Pani Nutka i przyjaciele”- warsztaty muzyczno – plastyczne dla rodzin w Bibliotece Publicznej przy ul. Gawędziarzy.

• TE-ART – rodzinne warsztaty teatralne w Teatrze Wielkim.

• Organizowaliśmy z 4 organizacjami pozarządowymi wypoczynek letni dla 111 osób.

• Współorganizowaliśmy 12 festynów i pikników rodzinnych, m.in. w szkołach i przedszkolach.

• Rozdysponowaliśmy kilka tysięcy ulotek, w których promowany był przekaz kampanii.

• Przekazalismy materiały piśmiennicze oraz pomoce dydaktyczne do szkół i przedszkoli niezbędne do realizacji projektu.

• Promowaliśmy przesłanie kampanii poprzez nadruk jej hasła na nagrodach w konkursach rodzinnych oraz roll-up, na banerach. Te materiały są udostępniane podczas dzielnicowych, szkolnych, osiedlowych imprez rodzinnych. Idea kampanii promowana jest w gazecie lokalnej.