null

Oświata

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Oświata w Dzielnicy organizowana jest w oparciu o między innymi następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. nr 1481 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. nr 1148 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2018 r. nr 2203 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 roku poz. 1871 z późn. zm.)

oraz przepisy wykonawcze do ww. aktów.

 

Dzielnica wykonuje zadania organu prowadzącego na podstawie pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta m. st. Warszawy.

 

Do podstawowych zadań Dzielnicy należy między innymi:

1.   prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem  przedszkoli i szkół;

2.   zapewnienie dostępności do przedszkoli i szkół, w tym czynności związane z rekrutacją;

3.   nadzorowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

4.   udzielanie pomocy materialnej uczniom;

5.   organizowanie dowozu do szkół dla uczniów niepełnosprawnych

6.   przekazywanie dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty niepubliczne;

 

 

 

LINKI:

Ø      Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

Ø      Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl

Ø      Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.waw.pl

Ø      Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy edukacja.warszawa.pl