null

Ostatnie spotkanie z cyklu II Jesienne wieczory z Poezją

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na ostatnim już spotkaniu w ramach II Jesiennych wieczorów z poezją, które odbyło się 22 października 2008 r. w Sali Kolumnowej Ratusza, licznie zgromadzona publiczność odkryła wielkość poezji współczesnego poety Pana Ernesta Brylla. Przy dźwiękach barokowych skrzypiec (Maria Papuzińska-Uss, Grzegorz Lalek), usłyszeliśmy szereg pięknie interpretowanych przez Andrzeja Ferenca wierszy. Entuzjastyczna burza oklasków i kolejka po autograf poety świadczy o kolejnym udanym spotkaniu z poezją.