null

Osiedla

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem działalności Osiedli jest reprezentowanie interesów ich mieszkańców oraz dążenie do pełniejszego zaspokajania potrzeb Osiedli we współpracy z organami Dzielnicy. Funkcjonowanie tych jednostek niższego rzędu zapewnia w większym zakresie uczestnictwo mieszkańców w działalności Dzielnicy.

Osiedla w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

W dniu 13 grudnia 2011 roku Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy podjęła następujące uchwały:

 1. Nr 72/XVII/2011 w sprawie utworzenia Osiedla "Stary Rembertów" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu (uchwała);
  W dniu 11 marca 2020 roku podjęto uchwałę Nr 61/XVIII/2020 w sprawie likwidacji Osiedla "Stary Rembertów", jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (uchwała)
 2. Nr 73/XVII/2011 w sprawie utworzenia Osiedla "Nowy Rembertów" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu (uchwała);
  W dniu 11 stycznia 2018 roku podjęto uchwałę Nr 126/XLIV/2018 w sprawie likwidacji Osiedla „Nowy Rembertów”, jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (uchwała);
 3. Nr 74/VIII/2011 w sprawie utworzenia Osiedla "Polanka" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu (uchwała);
  W dniu 11 stycznia 2018 roku podjęto uchwałę Nr 127/XLIV/2018 w sprawie likwidacji Osiedla „Polanka”, jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (uchwała);
 4. Nr 75/XVII/2011 w sprawie utworzenia Osiedla "Stary Rembertów - Kolonia" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu (uchwała);
 5. Nr 76/VIII/2011 w sprawie utworzenia Osiedla "Pocisk" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu (uchwała);
 6. Nr 77/XVII/2011 w sprawie utworzenia Osiedla "Kawęczyn - Wygoda" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu (uchwała).

W dniu 9 grudnia 2015 roku Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wprowadziła zmiany do statutów osiedli:

 1. Osiedla Stary Rembertów (uchwała) -  likwidacja (uchwała)
 2. Osiedla Nowy Rembertów (uchwała)  - likwidacja  (uchwała)
 3. Osiedla Polanka (uchwała)                - likwidacja  (uchwała)
 4. Osiedla Stary Rembertów - Kolonia (uchwała)
 5. Osiedla Pocisk (uchwała
 6. Osiedla Kawęczyn - Wygoda (uchwała)