null

Organizacje pozarządowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na terenie Rembertowa działają organizacje non profit służące pomocą mieszkańcom, w tym seniorom, dzieciom, rodzinom, pasjonatom historii, sportu i przyrody.

Dzielnicowy Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Społecznymi
Główny specjalista: Bożena Mazurkiewicz
tel. 22 44 33 868
e-mail: b.mazurkiewicz@um.warszawa.pl


Klub Przyjaciół Rembertowa
04-497 Warszawa
ul. Fizylierów 20
tel.: 515 791 425


Fundacja Przyjaciół Dzieci „Ariadna”
04-244 Warszawa,
ul. Lakowa 1
tel.: 22 612 01 14
tel./fax: 22 610 45 34
e-mail: info@ariadnafundacja.pl
 

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM)
00-561 Warszawa,
ul. Mokotowska 14
tel.: 22 849 81 28, 849 83 54
e-mail: hostellingpol.ptsm@pro.onet.pl
 

Fundacja ART
01 - 029 Warszawa
ul. Dzielna 17B/73
tel.: 607 139 310
e-mail: fundacjaart.reif@gmail.com
 

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”
prezes - Krzysztof Orliński
ul. Kordiana 31
04 - 451 Warszawa
tel.: 609 561 441, 663 321 200
e-mail: biuro@lepszyrembertow.pl
www.lepszyrembertow.pl


UKS „AON Warszawa Rembertów” 
00-910 Warszawa
al. gen.Chruściela 103
tel.: 608 023 405
e-mail: z.baczkowski@aon.edu.pl
 

UKJ „AON Warszawa”
04-351 Warszawa
ul. Osowska 82 m 56
tel.: 501 314 710
e-mail: m.cezarymajewski@upcpoczta.pl
www.judo–aon.waw.pl
 

Stowarzyszenie Rembertów Bezpośrednio
04-412 Warszawa
Aleja Sztandarów 29
e-mail: rembertowbezposrednio@gmail.com
 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Dzielnicy Rembertów
00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
tel.: 22 827 58 12
 

Klub Emeryta i Rencisty DK "Rembertów"
04-485 Warszawa
ul. Komandosów 8
tel.: 22 611 96 87, 601 474 712
e-mail: domkultury.rembertow@wp.pl
 

Światowy Związek Żołnierzy AK "Obroża"
DK "Rembertów"
04-485 Warszawa
al. Komandosów 8
tel.: 22 611 96 87, 601 474 712
e-mail: domkultury.rembertow@wp.pl
www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/index.html
 

Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa"
Koło nr 5
Klub AON
04-463 Warszawa
ul. Czerwonych Beretów 56
 

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego
Koło nr 55
Klub AON
04-463 Warszawa
ul. Czerwonych Beretów 56
 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
04-498 Warszawa
ul. Grzybowa 1
 

Stowarzyszenie "Samorządny Rembertów"
04-485 Warszawa
Aleja Komandosów 27
e-mail: samorzadnyrembertow@gmail.com
www.samorzadnyrembertow.ugu.pl
tel.: 22 611 85 83
 

Towarzystwo Przyjaciół Rembertowa
prezes - Piotr Abratański 
04-404 Warszawa
ul. Plutonowych 10
tel.: 602 713 149
 

Stowarzyszenie "Olszynka Grochowska"
04-392 Warszawa
ul. Chrzanowskiego 13


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
49 Szczep WDHiZ "Źródło"
02-605 Warszawa
ul. Ursynowska 36/38
tel.: 22 844 83 99 
e-mail: mazowsze@zhr.pl
 

Stowarzyszenie "Wyjdź na prostą"
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie
04-462 Warszawa
ul. Strażacka 57
tel.: 22 673 50 94
e-mail: mowstrazacka@mowstrazacka.com
 

Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956
"Jaworzniacy"

00-265 Warszawa
ul. Piwna 35/37" tel.: 22 635 34 46
e-mail: j_pruszynski@op.pl
 

Oddział Warszawski Związku Sybiraków
00-021 Warszawa
ul. Chmielna 15 p.109
tel.: 22 826 13 65
e-mail: warszawa@sybiracyzg.pl
 

Krąg Pamięci Narodowej
04-141 Warszawa
ul. Chełmżyńska 98c
22 610 29 11 lub 502 474 823
 

Uczniowski Klub Tenisowy
04-407 Warszawa
ul. Konwisarska 94
tel.: 501 279 704
e-mail: magdaszmyd@tlen.pl
 

CWKS Legia Warszawa
Sekcja Strzelecka
00-449 Warszawa
ul. Łazienkowska 3
tel.: 22 625 26 30 wew. 1
e-mail: kontakt@strzelectwo-legia.pl
 

Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw mieszkańców
"Praworządny Rembertów"
04-464 Warszawa
ul. Chełmżyńska 180
 

Inicjatywa Mieszkańców Rembertowa
Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Warszawy
03-187 Warszawa
ul. Feliksa Pancera 5/30
e-mail: warszawa@inicjatywa.waw.pl
 

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kawęczyna, Rembertowa, Wygody
"Na straży"
04-498 Warszawa
ul. Grzybowa 1
 

Stowarzyszenie Ars Nova
ul. Niepołomicka 26
04-256 Warszawa
tel.: 22 610 80 80
e-mail: stowarzyszeniearsnova@gmail.com
 

Fundacja Sztuki Abdank Polska
04-483 Warszawa
ul. Łyszkiewicza 39
tel.: 22 673 51 71
e-mail.: j.dolzyk@wp.pl
 

UKS FENIKS Warszawa
04-480 Warszawa
ul. Ziemskiego 22
tel. 791 993 339
e-mail: biuro@uksfeniks.com.pl
 

Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa
00-031 Warszawa
ul. Szpitalna 5
tel. 22 828 59 55
e-mail: warszawa@azs.pl
 

Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Warszawa
04-481 Warszawa
ul. Bellony 68/6
tel. 886 273 315
e-mail: japonczyk80@o2.pl


Terenowe Koło Pszczelarzy w Rembertowie
prezes zarządu - Piotr Miarka
ul. Admiralska 8/17
00-910 Warszawa 
tel. 609 570 856
e-mail: tkp.rembertow@gmail.com
www.facebook.com/kolopszczelarzy/