null

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Odpowiadając na Państwa pytania informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie nie uległy zmianie. Wysokości tych opłat określa Uchwała Nr V/85/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

(link: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/D05F4F34-D18E-4BDC-A165-813E1C3E4E58/1052405/0085_uch.pdf)

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi można znaleźć na stronie www.czysta.um.warszawa.pl

Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru odpadów proszę kierować na portal Warszawa 19115 pod adresem https://warszawa19115.pl/ lub zgłaszać telefonicznie na całodobowy numer 19115.