null

Opłata skarbowa z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
fot. m. st. Warszawa

W związku z przekształceniem z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe z dniem 01.01.2019 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z dnia 4 września 2018 r.), informujemy, że opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (o której mowa w art. 17 ww. ustawy), w kwocie 50 zł płatna jest na konto opłaty skarbowej Urzędu Dzielnicy Rembertów:

68 1030 1508 0000 0005 5000 9021

W tytule wpłaty prosimy o wskazanie imienia oraz nazwiska, a także podmiotu, do którego odprowadzane są opłaty za użytkowanie wieczyste tj. Miasto Stołeczne Warszawa lub Agencja Mienia Wojskowego.