null

Opłata jednorazowa – poczekaj na wyliczenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mieszkańcy, którzy dostali zaświadczenia o przekształceniu przez końcem listopada ubiegłego roku, a nie otrzymali informacji o wysokości opłaty jednorazowej, nie muszą się martwić - zachowują prawo do pełnej bonifikaty. Warszawiacy, którzy otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości przed 30 listopada 2019 r. w celu zachowania prawa do bonifikaty od wszystkich 20 opłat powinni zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą w urzędzie dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta). Po otrzymaniu informacji o wysokości należności (urząd miał na to 14 dni) do końca lutego br. wnieść opłatę jednorazową.


Nieco inna procedura obowiązuje natomiast mieszkańców, którzy otrzymali dokument po 30 listopada ubiegłego roku lub dopiero go dostaną. Takie osoby mają 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu) oraz kolejne 2 miesiące na wniesienie opłaty - po otrzymaniu informacji o wysokości należności. Dzięki temu zachowają prawo do bonifikaty od wszystkich 20 opłat.
Po wpłacie otrzymają dokument potwierdzający spłatę należności. Następnym krokiem jest złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w dziale III księdze wieczystej, do którego należy załączyć otrzymane potwierdzenie spłaty.
Osoby, które przed otrzymaniem dokumentu wpłaciły opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r., dostaną zwrot nadpłaty na konto lub w kasie urzędu dzielnicy.
Przekształcone nieruchomości – gdzie szukać?
Mieszkańcy, którzy nie otrzymali zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, mogą sprawdzić, które nieruchomości zostały przekształcone w wyszukiwarce: warszawa19115.pl/przeksztalcenia
Jeśli nieruchomość jest na liście, nie muszą wnosić opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w 2020 r., a z przysługującej bonifikaty skorzystają po otrzymaniu dokumentu. Dane w wyszukiwarce są stale aktualizowane (do czasu uwłaszczenia wszystkich nieruchomości podlegających przekształceniu na mocy ustawy).
Jeśli adresu nie ma jeszcze na liście, warto zgłosić się do Urzędu Dzielnicy lub Zarządu Mienia Skarbu Państwa i dowiedzieć co z przekształceniem i opłatą za użytkowanie wieczyste za 2020 rok.