null

Ograniczenia w obsłudze klientów urzędu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy o ogłoszeniu nr 7 podpisanym przez Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, które dotyczy ograniczenia w zakresie obsługi klientów w urzędzie.
Zmiany wchodzą w życie od 24 stycznia br.

Zmiana dotyczy zasad obsługi klientów nie stosujących się do nakazu zasłaniania nosa i ust w budynkach urzędu. Ze względu na wzrost liczby zakażeń wariantem omikron, wprowadzamy bardziej restrykcyjne podejście. 

Od 24 stycznia br. osoby nie stosujące się do nakazu zakrywania nosa i ust maseczką będą wpuszczane do budynków Urzędu m.st. Warszawy oraz obsługiwane w trybie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu wyłącznie w przypadku, gdy okażą dobrowolnie, lub na żądanie uprawnionych służb, dokument potwierdzający, że są zwolnione z tego obowiązku (zgodnie z par. 25 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r.).

Paragraf 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii upoważnia osoby kierujące urzędami administracji publicznej – w przypadku Urzędu m.st. Warszawy, Prezydenta m.st. Warszawy – do wprowadzenia ograniczeń w zakresie obsługi klienta. Prezydent jest więc uprawniony do wprowadzenia ograniczenia dotyczącego obsługi klientów bez masek. Zwłaszcza, że obowiązek noszenia masek w budynkach administracji publicznej wynika wprost z przywołanego Rozporządzenia.

 

Załączniki: