null

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numer ogłoszenia: 379250 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 373872 - 2014 data 13.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest:21.11.2014 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM.
  • W ogłoszeniu powinno być: 26.11.2014 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM.