null

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

 

Ogłoszenie nr 500232482-N-2018 z dnia 27-09-2018 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500231017-N-2018
Data: 26/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 10%