null

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numer ogłoszenia: 68609 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 68571 - 2014 data 31.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.1).
  • W ogłoszeniu jest:IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2014.
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.