null

Odstąpienie od umowy na wykonanie studni głębinowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy informuje o odstąpieniu od umowy na ,,wykonanie budowy studni głębinowej i budynku ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Gawędziarzy 24 w Warszawie, działka 54/2 w obrębie 3-09-22 wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego” zawartej z Firmą: Przedsiębiorstwo Innowacyjne ERGO Ryszard Gardziej.