null

Od 1 stycznia 2020 r. sprawy podatkowe realizuje Centrum Obsługi Podatnika

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Od 1 stycznia 2020 r. zadania związane z naliczaniem, poborem i windykacją opłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej są realizowane przez Centrum Obsługi Podatnika z siedzibą przy ul. Obozowej 57, 01-161 Warszawa .

Urząd Dzielnicy  Rembertów  nie jest już urzędem właściwym do obsługi mieszkańców w wyżej wymienionym zakresie. Dla ułatwienia procesu załatwiania spraw podatkowych następujące dokumenty można składać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców:             

Z dniem 31 grudnia 2019 roku zostały zamknięte rachunki indywidualne dotyczące wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych.  Wpłata dokonana na zamknięty rachunek po 31 grudnia 2019 r. zostanie automatycznie odesłana na konto zleceniodawcy.

Od 1 stycznia 2020 roku właściwym rachunkiem do dokonywania wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych jest rachunek:

Centrum Obsługi Podatnika

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Indywidualne rachunki bankowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji ustalających wymiar podatku, a w pozostałych przypadkach w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Podatnika.

Od 1 stycznia 2020 r. w Mieście Stołecznym Warszawa funkcjonuje jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego na 2020 rok zostaną wydane przez Centrum Obsługi Podatnika i doręczone za pośrednictwem poczty.

Termin płatności pierwszej raty podatku przypada 15 marca 2020 roku.  W przypadku gdy decyzja nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, ustawowy termin zostaje przesunięty podatnikowi o 14 dni od daty doręczenia decyzji. Dopiero po upływie tego terminu, w przypadku braku płatności, będą naliczane odsetki za zwłokę. 

Informacje w sprawie podatków można uzyskać pod numerem telefonu 19 115 lub bezpośrednio w Centrum Obsługi Podatnika tel. 22 443 09 00; 22 443 09 01.