null

Ochrona środowiska - ogłoszenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
pok. 308, 309, 310
tel./fax 22 44 33 813, 22 44 33 815,
22 44 33 816
e-mai: rembertow.wos@um.warszawa.pl

Naczelnik: Barbara Stańczak
e-mail: bstanczak@um.warszawa.pl
tel. 22 44 33 814


Konkurs “Rembertowska ekokrzyżówka”

Informacja w sprawie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wszystkich form własności (*pdf)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ul. Strażacka (*pdf)