null

Obowiązek szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 31 grudnia 2021 r., na obszarze zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt, w tym w Rembertowie, obowiązuje nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie.

Pierwsze szczepienie powinno być wykonane w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego. Zmiany wynikają z rozprzestrzeniającego się wirusa wścieklizny.

30 grudnia 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 110. przypadku wścieklizny u zwierząt na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. 
Ostatnie przypadki wścieklizny odnotowano w powiatach mińskim, kozienickim oraz na terenie dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy.
108 i 109.  przypadek to lisy z obszaru Warszawy z terenu Rembertowa.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 49 Wojewody Mazowieckiego, od 31 grudnia 2021 r. na właścicielach kotów (którzy są mieszkańcami terenu objętego obszarem zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt) spoczywa obowiązek zaszczepienia kota przeciwko wściekliźnie – w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. 
Nadmienić należy,  że w Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.
Brak szczepienia psa (i kota, którego właścicielem jest mieszkaniec terenu objętego obszarem zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt) jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.