null

Obchody 186. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W niedzielę 27 listopada z wielkim rozmachem w Rembertowie obchodziliśmy 186. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Uroczystość zorganizowała nasza dzielnica wraz z proboszczami parafii pw. Świętego Wacława i Najczystszego Serca Maryi oraz Kręgiem Pamięci Narodowej i Stowarzyszeniem Olszynka Grochowska, a także Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wydarzenie religijno-patriotyczne zgromadziło bardzo wielu uczestników, licznie przybyli kombatanci, poczty sztandarowe, harcerze, uczniowie wraz z nauczycielami warszawskich szkół. W uroczystości wzięło udział też wiele ważnych osobistości, między innymi.: przedstawiciel Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu – szef gabinetu Prezydenta RP; poseł RP Anita Czerwińska, reprezentująca Marszałka Sejmu; poseł RP Ewa Tomaszewska; poseł RP Andrzej Melak, współorganizator uroczystości; podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski, reprezentujący ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza; p.o. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk; zastępca dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelski Zbigniew Pałasz, reprezentujący prezydent m.st. Warszawy; radny m.st. Warszawy Piotr Szyszko występujący w imieniu Rady Miasta Stołecznego Warszawy; przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy Rembertów na czele z burmistrzem dzielnicy Mieczysławem Golónką i przewodniczącym rady dzielnicy Stanisławem Kowalczukiem.

Poszczególne delegacje złożyły wieńce przed pomnikiem Bitwy o Olszynkę Grochowską. Wcześniej została odprawiona Msza Święta polowa, której przewodniczył ks. biskup Antoni Dydycz, senior diecezji drohiczyńskiej.

Do uczestników uroczystości poświęconej 186 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego listy skierowali Prezydent RP Andrzej Duda oraz Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Zebrani wysłuchali też przemówienia posła Andrzeja Melaka, ministra Bartłomieja Grabskiego oraz ministra Jana Józefa Kasprzyka.

Godną oprawę uroczystości zapewniła asysta honorowa z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Orkiestra Wojskowa w Warszawie z dowódcą kapelmistrzem majorem Arturem Czereszewskim. Tradycyjnie podczas uroczystości został odczytany Apel Pamięci i została oddana salwa honorowa. Obchody ubogacił też udział Pierwszego Pułku Ułanów Krechowieckich pod dowództwem rotmistrza Adama Sujeckiego w umundurowaniu z epoki Powstania Listopadowego. Po zakończeniu uroczystości można było posilić się wojskową grochówką, wydawaną z kuchni polowej.

Zobacz galerię (42 zdjęć)

Załączniki: