null

Numer PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dwie flagi, flaga narodowa Ukrainy i m.st. Warszawy eksponowane na ulicznej latarni.
Autor: Ewelina Lach

System rejestracji uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL ruszy w środę, 16 marca.

Aby uzyskać numer PESEL należy przyjść do urzędu dzielnicy:

  • z dokumentem, który potwierdzi tożsamość,  
  • z kolorowym zdjęciem na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) *
  • a także – jeśli to możliwe – z wypełnionym wnioskiem o nadanie numeru PESEL

Wniosek można pobrać ze strony Miejskiego Centrum Kontaktu:
https://warszawa19115.pl/
Wniosek pomogą także wypełnić urzędnicy na miejscu, ale pamiętajmy, że znacznie wydłuży to obsługę klienta. Dlatego apelujemy do osób, które goszczą u siebie osoby z Ukrainy, o pomoc w wypełnieniu wniosków. Bardzo ważna informacja: wniosek należy wypełnić w alfabecie łacińskim. Aby pomóc w transliteracji, publikujemy tabelę z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051020855


Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa stosowanych w urzędzie w związku z pandemią koronawirusa: zakrywanie ust i nosa maseczką, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego. Ze względów sanitarnych na terenie urzędu będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób.


* Do wniosku załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.