null

Nowy rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z wyznaczeniem przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko rektora-komendanta Akademii Sztuki Wojennej generała brygady doktora Roberta Kosowskiego, burmistrz Dzielnicy Rembertów Agnieszka Kądeja złożyła nowemu rektorowi pisemne gratulacje. Wraz z gratulacjami skierowała życzenia by kierowana przez rektora uczelnia realizowała wytyczone cele i odnosiła kolejne sukcesy. Pani burmistrz wyraziła również nadzieję, że dotychczasowa współpraca Akademii i Urzędu Dzielnicy będzie nadal owocnie się rozwijała przynosząc korzyści lokalnej społeczności.

Słowa podziękowania za dobrą współpracę i wparcie w działaniach na rzecz rembertowskiej społeczności skierowaliśmy również do dotychczasowego rektora-komendanta Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dra inż. Ryszarda Parafianowicza.