null

Nowe zasady segregacji odpadów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że od nowego roku stopniowo będą wprowadzane nowe zasady segregacji odpadów.

Od 1 stycznia 2019 r. będziemy segregowali odpady do pięciu pojemników:

✅papier,

✅szkło,

✅metale i tworzywa sztuczne,

✅bio (odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy),

✅odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji),

✅dodatkowo - odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji na www.czysta.um.warszawa.pl

Załączniki: