null

Nowe radiowozy dla stołecznych policjantów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stołeczni policjanci otrzymali 64 radiowozy, które będą wykorzystywane do pełnienia służby na warszawskich ulicach. Jest to kolejny zakup dla Komendy Stołecznej Policji przez m.st. Warszawę.

W dniu 8 października 2015 r. o godz. 12.00 na placu J. Piłsudskiego w Warszawie odbyło się uroczyste przekazanie Komendzie Stołecznej Policji radiowozów zakupionych ze środków własnych Urzedu m.st. Warszawy i Komendy Głównej Policji oraz ślubowanie nowoprzyjętych do służby policjantów garnizonu stołecznego.

W uroczystości wzieli udział: Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Komendant Główny Policji Pan Krzysztof Gajewski, Komendant Stołeczny Policji Pan Michał Domaradzki, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pani Ewa Gawor.

W ramach wspólnego finansowania zadania zakupiono 64 oznakowane i nieoznakowane radiowozy z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Prewencji, Wydziału Konwojowego, Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych Komendy Stołecznej Policji, Komisariatu Policji Portu Lotniczego "Okęcie" oraz Komend Rejonowych Policji (w tym i dla Komisariatu Policji Warszawa Rembertów). Miasto Stołeczne Warszawa na zakup pojazdów przekazało Policji kwotę ponad 1,7 miliona złotych.

W 2015 r. Miasto Stołeczne Warszawa przekaże na dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Stołeczną Policji łącznie kwotę 11 594 085 zł. Ww. środki zostaną wydatkowane na m.in. utrzymanie policjantów w służbie przygotowawczej, opłacenie służb ponadnormatywnych, nagrody dla wyróżniających się policjantów, czy utrzymanie koni służbowych.

Załączniki: