null

Niebieska Linia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
„Niebieska Linia”  pomaga ofiarom przemocy

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz  wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Skontaktuj się z psychologiem i prawnikiem. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od działań przemocowych.
„Niebieska Linia”  działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Żyjąc w stanie chronicznego napięcia, lęku i poniżania, osoba doznająca przemocy bardzo długo podejmuje decyzję o poszukiwaniu pomocy dla siebie i dzieci.  Zwykle decyduje się na to po ostrej przemocy skierowanej na nią samą lub na dziecko.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ
ul. Korotyńskiego 13
Warszawa 02-121
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
tel. (+48) 22 824-25-01 (sekretariat)
22 823-96-64 (faks)
22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")
http://www.niebieskalinia.pl


Na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ofiary przemocy mogą zgłaszać się do:
- Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 219,  tel. 22 44 33 931
- Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, ul. Plutonowych 10, tel. 22 673 54 12.


Niebieską Kartę można założyć:
- w Dziale Pomocy Środowiskowej i Usługowej Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10, tel. 22 673 54 12
- w Dzielnicowym Zespole Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 220, tel. 22 44 33 931
- na Policji, ul. Plutonowych 6, tel. 22 611 90 08

W kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy bardzo ważne jest psychologiczne wsparcie. - Nasi psychologowie życzliwie z Tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i możliwe dla Ciebie rozwiązanie – mówi szefowa „Niebieskiej Linii”. Z jakimi jeszcze problemami zwracają się klienci „Niebieskiej Linii”? Poszukują również informacji prawnych. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur takich jak alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Więcej informacji:

Katarzyna Łukowska, Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tel. 22 532 03 20;   Wanda Paszkiewicz, Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”  - tel. 22 666 10 36;

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 219, tel. 22 44 33 931.

Załączniki: