null

Nie przechodź obojętnie. Pomóż osobom bezdomnym!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W najbliższych dniach mają się pogorszyć warunki pogodowe,a temperatura spadnie poniżej zera. Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, leżących, czy nietrzeźwych – niska temperatura może być dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Aby pomóc wystarczy powiadomić straż miejską. Numer alarmowy – 986.

 

Coraz niższa temperatura zmusza osoby bezdomne do poszukiwania stałego schronienia. Bezdomni często jednak unikają noclegowni czy schronisk, wybierając życie na ulicy. Strażnicy kontrolują nie tylko miejsca, w których wcześniej gromadziły się osoby bezdomne. Lokalizują również nowe.

Już 461 osób bezdomnych, wymagających wsparcia, zostało przewiezionych przez funkcjonariuszy straży miejskiej do schronisk, noclegowni i ogrzewalni. Ponad 1600 do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Strażnicy miejscy w 98 przypadkach wzywali pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze będą informować osoby bezdomne o adresach noclegowni i zachęcać do korzystania z pomocy oferowanej przez te placówki. Strażnicy na stałe będą monitorować przy udziale pracowników socjalnych, miejsca przebywania osób bezdomnych, migracje oraz stan ich zdrowia.

Warto przypomnieć, że Miasto Stołeczne Warszawa co roku przeznacza środki finansowe, które umożliwiają osobom bez dachu nad głową przetrwanie trudnych, zimowych dni. Warszawa zleca to zadanie organizacjom pozarządowym, zapewniającym m.in. schronienie i posiłek. Wysokość dofinansowania w 2016 r. przekazanego przez m.st. Warszawa organizacjom pozarządowym udzielającym wsparcia osobom bezdomnym to blisko 11 milionów złotych.

Przed obecną zimą m.st. Warszawa dofinansowało m.in. 20 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska, schroniska specjalistyczne, mieszkania treningowe) dysponujących łącznie około 1400 miejscami, 7 bezpłatnych jadłodajni wydających ponad 2000 posiłków dziennie, 4 punkty poradnictwa, w tym punkt poradnictwa prowadzony przez Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, łaźnię oraz dodatkowo w sezonie zimowym dwie dzienne ogrzewalnie.

Bieżące dofinansowanie obejmuje również realizowany pilotażowo przez 6 organizacji streetworking na rzecz osób bezdomnych w 15 dzielnicach (z wyjątkiem Wawra, Wesołej oraz Rembertowa). Zwiększeniu uległa również liczba miejsc dofinansowywanych przez m.st. Warszawa w mieszkaniach treningowych. Aktualnie miasto dofinansowuje ponad 70 takich miejsc.

Załączniki: