null

Nagrody "Złote pióro" wręczone

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 22 czerwca br. w Ratuszu odbyła się niecodzienna uroczystość wręczenia honorowej Nagrody Burmistrza Dzielnicy Rembertów „Złote Pióro”. Nagroda ta jest przyznawana jednemu uczniowi z każdej rembertowskiej szkoły zarówno publicznej jak i niepublicznej. Kandydata wybierają Rady Pedagogiczne, kierując się kryterium wyników w nauce, ale również biorąc pod uwagę aktywność społeczną na terenie szkoły i poza nią, sukcesy w konkursach różnych szczebli, różnorodność zainteresowań i pasji.

W obecności Zastępcy Burmistrza Aleksandra Lesińskiego, Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów Arkadiusza Piotrowskiego, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Marcina Płonki, przybyłych rodziców laureatów, dyrektorzy zaprezentowali swoich najlepszych uczniów, opowiadając o ich wszechstronnych zainteresowaniach, osiągnięciach, zaangażowaniu w pracę na rzecz społeczności szkolnej i pozaszkolnej, o skromności i pracowitości. Oto nasi najlepsi z najlepszych – uhonorowani Nagrodą Burmistrza Dzielnicy Rembertów „Złote pióro 2022”:

1. Zofia Bulsiewicz, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 217 
2.  Malina Pawlak, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia 
3. Aleksandra Rykowska, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 254 
4. Kinga Chmielewska,  uczennica Szkoły Podstawowej Nr 189 
5. Honorata Waligórska uczennica Szkoły Podstawowej nr 376
6. Sebastian Flisek, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej  STO
7. Julian Stelmasiak uczeń Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Z i J. Moraczewskich
8 . Oliwia Urbanek uczennica LI Liceum Ogólnokształcącego
Wielkie gratulacje!!

Zobacz galerię (5 zdjęć)