null

Nagrody dla policjantów drogówki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W stołecznym ratuszu uhonorowano policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Doceniono ich służbę, która wspierała pracę urzędników m.st. Warszawy w czasie kontroli stołecznych taksówek i kierowców zajmujących się przewozem osób.

W uroczystości, oprócz wyróżnionych policjantów, udział wzięli dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Ewa Gawor, zastępca dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Maria Wrona-Żółtowska.

Wspólne inspekcje porządkują i przeciwdziałają wykonywaniu przewozu taksówką przez osoby nieposiadające wymaganych zezwoleń określonych w ustawie o transporcie drogowym lub niestosujących się do przepisów określonych przez Radę m.st. Warszawy w uchwale w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie stolicy.

- Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować za codzienną pracę i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wasze zaangażowanie powinno być przykładem dla innych funkcjonariuszy – powiedziała Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego.

Dwunastu nagrodzonych funkcjonariuszy otrzymało nagrody z budżetu m.st. Warszawy łącznie w sumie ponad 23 tys. zł.