null

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (kadencja 2021 - 2024)

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (kadencja 2021 - 2024).

1. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat. Kadencja Rady trwa 3 lata od dnia jej powołania.

2. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zawierającym:

  • dane kandydata,
  • krótką notę biograficzną kandydata,
  • zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
  • zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne.

3. Zgłoszenia przyjmowane są od 23 lipca 2021 roku do dnia 16 sierpnia 2021 roku w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, parter punkt podawczy, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 8.00 - 18.00, od wtorku do piątku: 8.00 - 16.00).

4. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż liczba przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Rembertów wskazana w § 3 ust. 1 pkt. 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy w ciągu 14 dni zorganizuje spotkanie wyborcze.
Celem spotkania wyborczego jest prezentacja kandydatów i ustalenie ostatecznej listy kandydatów obejmującej maksymalnie dwukrotność liczby przedstawicieli wskazanej w § 3 ust. 1 pkt. 1. spotkanie wyborcze kończy się głosowaniem selekcyjnym. Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania - łącznie z kandydatami, głosuje na trzy osoby.

5. Ostateczna lista kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wraz z krótkimi informacjami o kandydatach, zostanie zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Załącznik:

formularz zgłoszeniowy

klauzula

 

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap