null

Nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabór kandydatów skierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Rembertów, którzy ukończyli 13 rok życia i są uczniami szkół podstawowych lub ponadpodstawowych na terenie innych dzielnic Warszawy. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do 26 maja br.

Zgłoszenia kandydatów na delegatów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów dokonują rady osiedli lub organizacje działające na terenie Dzielnicy Rembertów. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku.

Zgłoszenie kandydatury odbywa się poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego do 26 maja br. na adres: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. Chruściela „Montera” 28. Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.

Wyboru kandydatów spośród mieszkańców Dzielnicy Rembertów dokonuje Komisja właściwa do współpracy z Młodzieżową Radą Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Kandydaci, którzy spełniają kryteria formalne zostaną powiadomieni o terminie posiedzenia Komisji, podczas której będą mogli zaprezentować swoją kandydaturę.

Załączniki: