null

Na rok 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
  2. Program „Aktywny Warszawiak”

Poniżej znajdują się ogłoszenia konkursowe wraz z załącznikami i dodatkowymi dokumentami.

Termin składania ofert do 27 grudnia br. w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login.

Szczegółowe informacje na www.ngo.warszawa.pl oraz na BIP i Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

KONKURS OFERT "SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY"


KONKURS OFERT "AKTYWNY WARSZAWIAK"


POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

REKOMENDOWANIE OFERT