null

Na rok 2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie

OGŁOSZENIE

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Uchwała Nr 202/844/2018 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych

Uchwała Nr 202/845/2018 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2018 roku


POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Uchwała Nr 202/846/2018 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2018 roku