null

Plan zagospodarowania Nowego Rembertowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mapa z zaznaczonym obszarem Nowego Rembertowa, objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Mamy dobrą wiadomość szczególnie dla mieszkańców Nowego Rembertowa. Wczoraj tj. 14 października Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obszaru Nowego Rembertowa.

Aby plan wszedł w życie konieczne są jeszcze następujące działania: przekazanie dokumentacji mpzp  do Wojewody Mazowieckiego oraz skierowanie do publikacji w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. Plan będzie obowiązywał – 14 dni od dnia publikacji w dzienniku urzędowym.