null

Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół nr 74

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dobre wieści dla uczniów Zespołu Szkół nr 74. Placówka zostanie rozbudowana. Pomogą środki z budżetu województwa mazowieckiego. W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” samorząd województwa na ten cel przeznaczył 3,6 mln zł.

7 września umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz Maciej Iwanicki burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. W spotkaniu uczestniczyli również Aleksander Lesiński zastępca burmistrza, Marek Jarzęcki wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy oraz Urszula Kolenda dyrektor szkoły. 

Jak podkreśla burmistrz Dzielnicy Rembertów Maciej Iwanicki, dzięki tej inwestycji w dzielnicy zwiększy się pula miejsc dla uczniów. –  Starania o rozbudowę szkoły trwały 5 lat, jednak ciągle brakowało kilkunastu milionów złotych na realizację inwestycji. Udało nam się finalnie pozyskać dofinansowanie od Rady Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy w wysokości 10 mln zł, a dzięki dodatkowym 3,6 mln zł od samorządu województwa mazowieckiego stoimy realnie przed szansą wejścia w etap robót budowlanych. Pracowania architektoniczna przygotowuje dla nas dokumentację projektowo-kosztorysową. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy rozpocząć procedurę przetargową i wybrać wykonawcę rozbudowy szkoły. Przy obecnie galopujących cenach wsparcie samorządu Mazowsza jest dla nas szczególnie ważne. Dodatkowe środki to szansa na pozytywne rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy prac.       

Projekt zakłada rozbudowę i modernizację Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 254 im. Gen. Franciszka Żymirskiego oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia. W szkole podstawowej uczy się obecnie 217 uczniów, natomiast w szkole muzycznej – 130 dzieci. Sytuacja lokalowa placówki jest trudna i wymusza zmianową pracę. Z powodu braku wystarczającej liczby pomieszczeń, zajęcia w całym zespole szkół zaczynają się o godz. 7.30 a zajęcia indywidualne trwają nawet do 20.00. 

Ze względu na specyfikę działalności szkoła muzyczna potrzebuje sal do prowadzenia indywidualnych zajęć muzycznych. Obecnie placówka dysponuje tylko pięcioma takimi salami, a zajęcia muszą odbywać się również w dużych salach lekcyjnych. W celu sprawnej organizacji kształcenia, szkoła muzyczna powinna dysponować 15 salami do ćwiczeń muzycznych, salą do zajęć rytmiki wyposażoną w pianino i lustro, salą ze stanowiskiem komputerowym dla przedmiotów kształcenia słuchu i zasad muzyki. 

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza już niebawem wybudowany zostanie trzykondygnacyjny budynek. Na pierwszym i drugim piętrze powstanie łącznik, który połączy nową siedzibę ze dotychczasową. W skład rozbudowywanego budynku będzie wchodziła: strefa wejściowa, szatnia, sala wielofunkcyjna, pokój nauczycielski, pomieszczenie socjalne dla pracowników, sale lekcyjne oraz pomieszczenia porządkowe i techniczne. Placówka będzie też w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada bowiem również budowę windy. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną też instalacje elektryczne i teletechniczne, wodociągowe, kanalizacje sanitarna i deszczowa, wentylacja mechaniczna oraz instalacja chłodzenia powietrza.

Koszt inwestycji: 12 000 000,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 3 600 000,00 zł
 

Burmistrzowie Rembertowa i Wicemarszałek Mazowsza stoją przed budynkiem Zespołu Szkół nr 74 w Rembertowie. W ręku trzymają czek o wartości podpisanej umowy, czyli 3,5 mln zł.
Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół nr 74