null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Rembertów składa się z radnych wybieranych spośród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz z przedstawicieli reprezentujących młodzież zamieszkującą na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, a uczącą się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych znajdujacych się poza Dzielnicą. 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Rembertów nie jest związana z żadną partią polityczną, a w swoim działaniu kieruje się interesem młodzieży.

Jej celem jest: 

 1. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
 2. upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
 3. integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy;
 4. podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy i Miasta;
 5. organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
 6. budowanie tożsamości lokalnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.


Doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów powoływani są przez Radę Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w drodze uchwały. Doradcami MRDR są: 

 1. Magdalena Kosiorek powołana na podstawie uchwały nr 81/XXV/2016 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 19 września 2016 roku 
 2. Andrzej Sterniczuk powołany na podstawie uchwały nr 81/XXV/2016 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 19 września 2016 roku.
 3. Daniel Iwański powołany na podstawie uchwały nr 154/XLVIII/2022 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2022 roku.
 4. Anna Sajnog powołana na podstawie uchwały nr 155/XLVIII/2022 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2022 roku.
 5. Dorota Rybicka powołana na podstawie uchwały nr 156/XLVIII/2022 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2022 roku.
 6. Paweł Mierzwa powołany na podstawie uchwały nr 157/XLVIII/2022 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2022 roku.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy została powołana uchwałą nr 57/XIII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 15 września 2011 roku.  

Do statutu wprowadzono zmiany:

 

Załączniki: