null

Mikołajkowy Zumbertów X Maraton Zumba Fitness

Drukuj otwiera się w nowej karcie
10.12.2022 17:00 - 10.12.2022 20:00
Szkoła Podstawowa nr 189, Dwóch Mieczy 5, Warszawa

Zapraszamy na wyjątkową, bo mikołajkową dziesiątą już edycję wspaniałej zumbowej imprezy. 10 Maraton Zumba Fitness odbędzie się 10 grudnia w godzinach 17 - 20 w sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 189, ul. Dwóch Mieczy 5.

Będzie się działo! Zabierzcie mikołajkowe przebrania i gadżety i rezerwujcie sobie ten dzień w kalendarzu. Czeka Was 3 godziny niesamowitej zabawy i setki spalonych kalorii z niesamowitymi instruktorami: Martą Miros, Damianem Jabłońskim i Jackiem Pachnowskim oraz Olą i Blu (Zumba Kids). Wstęp wolny. Zapisy i informacje: studio@artdance.waw.pl telefon i sms 517 267 927.
Organizatorami imprezy są: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz Artdance & Artfit
Program imprezy:
17.00-17.45 Zumba Kids z Olą i Blu
18.00-20.00 Zumba Fitness

Każdy uczestnik imprezy powinien zapoznać się z regulaminem maratonu, dostępnym w wydarzeniu na facebooku oraz na miejscu imprezy i podpisać go na miejscu.

Regulamin:

Cel:
Umożliwienie mieszkańcom z Dzielnicy Rembertów dostępu do bezpłatnej nauki tańca i fitnessu
Integracja społeczności lokalnej – mieszkańców Dzielnicy Rembertów
Promowanie zdrowego trybu życia oraz podnoszenie sprawności fizycznej uczestników.
Promocja Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Organizator:
Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz Studio Tańca Artdance
Projekt finansuje Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Termin i miejsce:
Maraton odbędzie się w dniu 10.12.2022r. w godzinach 17.00 – 20.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189, ul. Dwóch Mieczy 5 w Warszawie.
Zapisy:
Zapisu na Maraton można dokonać:

  • drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: studio@artdance.waw.pl,
  • telefonicznie I SMS pod numerem 517 267 927
  • osobiście w dniu Maratonu u organizatora.

Uczestnictwo:
Osoby poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Maratonie jedynie pod opieką opiekuna prawnego.
W Maratonie Zumba Fitness mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej lat 18, nie posiadające przeciwskazań medycznych do udziału w Maratonie.
Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą uczestniczyć w Maratonie jedynie za zgodą opiekuna prawnego.
Wszyscy uczestnicy maratonu oraz ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na nieodpłatne prawo wykorzystywania zdjęć z ich wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmie wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji imprez organizowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Podczas Maratonu obowiązuje strój i obuwie sportowe.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Opłaty:
Udział w Maratonie jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.
Postanowienia końcowe:
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
Podczas Maratonu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków. Podczas Maratonu obowiązuje także bezwzględny zakaz żucia gumy.
Użytkowanie hali i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem.
Uczestnicy Maratonu zobowiązani są do zachowania porządku w udostępnionych pomieszczeniach.
Zniszczenie mienia w pomieszczeniach udostępnionych do odbycia się Maratonu spowoduje obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością prawno-karną.
We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania maratonu z przyczyn losowych.
Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
Kontakt do organizatora:
Marta Miros
tel. 724 663 916, mejl: studio@artdance.waw.pl