null

Miejski system alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W trosce o bezpieczeństwo, a w szczególności w celu podniesienia świadomości ludności w zakresie samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami w czasie konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych, przedstawiamy plakat informacyjny, określający rodzaje alarmów oraz treści komunikatów ostrzegawczych, przekazywanych za pomocą miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach.

Miejski system alarmowania ma za zadanie ostrzeganie ludności nie tylko przed zagrożeniami podczas konfliktu zbrojnego, ale też o niebezpieczeństwach w czasie pokoju: klęskach żywiołowych, skażeniu terenu, ataku terrorystycznym i czymkolwiek, przed czym ludzie powinni się bronić.

Zagrożenie jest wokół nas. W każdej chwili może dojść do skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych. Codziennie transportuje się przez miasto duże ilości środków chemicznych, pracuje tu wiele laboratoriów, a wokół naszego kraju prąd wytwarzają elektrownie jądrowe.

Ostrzeżeniami za pomocą syren steruje Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Urządzenia emitujące dźwięki rozmieszczone są w takich punktach, by uzyskały maksymalny zasięg i słyszalność na obszarach najbardziej zaludnionych. Mogą emitować nie tylko modulowany dźwięk syreny ogłaszający alarm, ale także powtarzające się komunikaty głosowe o rodzaju zagrożenia.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być emitowane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Wszelkie treningowe użycie tych urządzeń musi być ogłoszone ludności na 24 godziny przed rozpoczęciem ćwiczeń.

Gdy słyszymy trzyminutowe modulowane wycie syren, nie wolno wpadać w panikę. Powinno się włączyć radio lub telewizor, które poinformują, przed jakim zagrożeniem ostrzegani są ludzie i co powinniśmy w tej sytuacji zrobić. Odwołaniem alarmu jest trzyminutowy, ciągły dźwięk syren.

Najważniejsze! Postępuj zgodnie z poleceniami służb, stosuj się do przekazywanych komunikatów.

Każdy z nas może być mimowolnym świadkiem groźnego zdarzenia, jak na przykład wypadek samochodu wiozącego cysternę wypełnioną niebezpiecznymi chemikaliami.  Niebezpieczeństwo trzeba zgłosić odpowiednim służbom, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do straży pożarnej pod 998, czy policji 997.

Jeśli widzimy rannych, wezwijmy pogotowie ratunkowe, także dzwoniąc pod numer 112 lub 999. Jednak zanim na miejsce dotrze lekarz, pamiętajmy, że zdrowie lub wręcz życie poszkodowanych jest w naszych rękach. Trzeba się na to przygotować, między innymi szkoląc się z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rodzaj sygnałów alarmowych emitowanych przez syreny i środki masowego przekazu jest określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 roku.

Załączniki: