null

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Zygmuntówki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

zatwierdzony uchwałą nr XCIV/2816/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zygmuntówki"

Załączniki: