null

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nr 2 "Kordiana"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

zatwierdzony uchwałą nr 282/XXXVI/2001 Rady Gminy Warszawa – Rembertów z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru nr 2 – „ KORDIANA” która ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 53. poz. 501 z dnia 28 marca 2001 r.

Załączniki: