null

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nr 1 Al. Chruściela "Montera"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

zatwierdzony uchwałą nr 404/XXXVI/98 Rady Gminy Warszawa – Rembertów z dnia 10 czerwca 1998 r. zmieniony uchwałą nr 28/V/99 Rady Gminy Warszawa – Rembertów z dnia 3 lutego 1999 r. które ukazały się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 91 z dnia 16 sierpnia 2000 r.

Załączniki: