null

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Rembertowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zatwierdzony uchwałą nr LV/1698/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14.10.2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowy Rembertów, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2021 r. poz. 9263) 

Załączniki: