null

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Wygoda-Kawęczyn Południowy - Olszynka Grochowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zatwierdzony uchwałą nr 457/XXXVII/98 Rady Gminy Warszawa – Rembertów z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Wygoda - Kawęczyn Południowy - Olszynka Grochowska

Załączniki: