null

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzybowa-Działyńczyków"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

zatwierdzony uchwałą nr XXX/603/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzybowa-Działyńczyków"